over ons

Wie zijn we

Missie en visie van Community Builders
Stichting Community Builders biedt een platform aan gemeenschapsgerichte initiatieven die werken aan de bloei en ontwikkeling van steden en dorpen.
Door het initiëren van een ontdekkingsproces naar de ziel en de kracht van een dorp of wijk.

Toelichting op ‘gemeenschapsgericht’: hiermee bedoelen we lokale initiatieven die de gemeenschapszin in buurten op het oog hebben.

We zijn een non-profit organisatie die helpt bij het ontwikkelen van aandachtswijken in de steden als Groningen, Zwolle en Emmen.

team

Evert Sulman

Wiebe Feenstra

Isaac Wolters

Heba Mshalah

Wat doen we

Met het programma Wij zijn de wijk maken we inwoners van aandachtswijken in grote steden meer bewust van hun talent en dagen we uit om dit talent om te zetten in maatschappelijke en/of economische waarde.

Het programma heeft twee subdoelen:

Vergroten burennetwerk
Vergroten en verdiepen van het burennetwerk in de buurt door meer contacten en meer deelname aan activiteiten

  • Buurtbewoners leren (meer) mensen in de buurt kennen en bouwen sociale relaties op.
  • Er zijn (meer) gezamenlijke sociale activiteiten zoals barbecues, wandelactiviteiten en speldagen.
  • Plekken creëren waar buurtbewoners heen kunnen voor ontmoeting en begeleiding
  • Het aanbieden van de training “Wij zijn de wijk” aan andere buurtbewoners.

Talenten inzetten
Bewoners zijn zich meer bewust van hun talenten en zetten hun talenten in ten behoeve van hun medebuurtbewoners.

  • Buren helpen elkaar (meer) door bijvoorbeeld het bieden van informele zorg zoals boodschappen meenemen voor iemand die ziek is, maar ook door samen te klussen of tuinonderhoud te doen.
  • Door (meer) bewustwording van eigen talenten en de talenten van buurtbewoners zijn er bedrijfjes gestart en worden mensen zelfredzamer.

Het bereiken van deze doelen heeft tot gevolg dat het gevoel van eigenaarschap over het fysieke en sociale domein (in de buurt) groeit.

Het programma draagt hierdoor bij aan het verminderen van eenzaamheid, discriminatie, segregatie, onveiligheid en armoede.

waar zijn we actief

Met de principes van Wij Zijn De Wijk zijn we actief in de buurten/wijken van:

Groningen

Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen

Emmen

Angelslo, Bargeres en Emmerhout

Zwolle

Oud-Ittersum, Ittersummerlanden

Hoe kan ik deelnemen

Denk je na over jouw rol in de buurt? Ben je bereid jouw energie te investeren in de buurt? Wil je jouw burennetwerk ontwikkelen? Dan sluit Wij zijn de wijk aan bij jouw vraag.

Wij zijn de wijk is een online programma gericht op zelfreflectie en persoonlijke groei in het gebruik van het eigen talent (en die van anderen) in de buurt. Je wordt stap voor stap begeleid. Aan het eind van het programma heb je zelfstandig een burennetwerk om je heen verzameld.
Zie trailer