over ons

Wie zijn we

De Missie en visie van Stichting Community Builders, is het onderhouden, verbreden en verdiepen van de principes van Neighborhood Transformation/Asset Based Community Development (ABCD) in Nederland.

Training/coaching en onderzoek naar effecten

Onze visie is dat we in diverse steden lokale stichtingen faciliteren met de naam Community Builders. Het faciliteren bestaat onder andere uit het trainen van teamleden en inwoners in de principes van Neighborhood Transformation/ABCD.

Daarnaast laten we onderzoek uit voeren naar de effecten van interventies in wijken waar de principes zijn toegepast. Partners daarbij zijn de Rijks Universiteit Groningen, VIAA Hogeschool Zwolle en Theologische Universiteit Apeldoorn.

Training/coaching en onderzoek naar effecten

Onze visie is dat we in diverse steden lokale stichtingen faciliteren met de naam Community Builders. Het faciliteren bestaat onder andere uit het trainen van teamleden en inwoners in de principes van Neighborhood Transformation/ABCD.

teamleden

De namen zijn dr. Jan van ’t Spijker en drs. Wiebe Feenstra.

Ze maken gebruiken van adviseurs die in Nederland hun expertise hebben opgedaan. De stafleden zijn verbonden met diverse instituten en organisaties die zich richten op onderzoek en opleiding op het gebied van werken in de buurt.

EXPERTISEGEBIEDEN

De stichting kan gebruik maken van adviseurs op de volgende kennisgebieden:

  • sociaal domein, inclusief diaconaat
  • missiologie, over de rol van kerkleden
  • sociologie, werken in de buurt
  • pedagogiek/psychologie, leren en ontwikkelen met elkaar
  • projectmanagement, projecten opzetten en uitvoeren
  • verandermanagement, indicatoren opzetten en monitoren

Starten in eigen buurt of stad

Ben je actief in wijk of buurt en vind je het een uitdaging om stappen te zetten? Neem contact met ons op.

Met de principes van Wij Zijn De Wijk zijn we actief in de buurten/wijken van: