trainingsprogramma:

‘Wij zijn de wijk’

van Stichting Community Movement Nederland

7

OVER ONZE AANPAK

OVER ONZE THEORIE

GELEERD
VAN ABCD

Asset-Based Community Development

Wij geven een tiental beknopt geformuleerde strategische lessen. Deze lessen, die allen zijn ontleend aan de ABCD-handleidingen, bevatten volgens ons precies die punten waarop van ABCD geleerd kan worden en/of waar de Nederlandse wijkaanpak nog op versterkt zou kunnen worden.

contact ons